رد کردن لینک ها

vps ارزان

vps ارزان

vps ارزان ایران

 • سرور مجازی ایران / پلن ۱

  ماهیانه ۳۳ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۳۳.۱۲۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۴.۳۹۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱۸۴.۸۱۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳۵۷.۶۹۶ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۲

  ماهیانه ۵۶ هزارتومان

  • حافظه ۲۵ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۲۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۵۶.۱۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۶۰.۰۵۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۱۳.۳۷۳ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۰۶.۵۲۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۳

  ماهیانه ۹۳ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۳۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۹۳.۶۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۶۶.۷۶۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۵۲۲.۲۸۸ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۰۱۰.۸۸۰ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۴

  ماهیانه 120 هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه 120.440 هزار تومان
  • ۳ ماه ۳۱۱.۹۰۴ هزار تومان
  • ۶ ماه ۶۱۰.۶۷۵ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۱۸۱.۹۵۲ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۵

  ماهیانه 200 هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه 200.760 هزار تومان
  • ۳ ماه ۵۲۹.۴۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۰۳۶.۵۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۰۰۶.۲۰۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۶

  ماهیانه ۲۲۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۳ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۲۲۸.۹۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۶۵۲.۵۳۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۲۷۷.۵۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۴۷۲.۷۶۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۷

  ماهیانه ۳۲۹ هزارتومان

  • حافظه ۱۵۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۳۲۹.۷۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۳۹.۸۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۸۴۰.۰۶۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳.۵۶۱.۴۰۸ هزار تومان

vps ارزان آلمان

 • سرور مجازی آلمان / پلن ۱

  ماهیانه ۶۱ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۶۱.۷۷۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۷۶.۰۶۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۴۴.۷۱۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۶۷.۱۸۱ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۲

  ماهیانه ۹۳ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۱ ترابایت ماهیانه
  • رم ۱ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۹۳.۴۵۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۶۶.۳۵۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۵۲۱.۴۸۴ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۰۰۹.۳۲۵ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۳

  ماهیانه ۱۴۰ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۲ ترابایت ماهیانه
  • رم ۲ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۱۴۰.۹۷۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۴۰۱.۷۸۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۷۸۶.۶۴۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۵۲۲.۵۴۱ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۴

  ماهیانه ۲۵۱ هزارتومان

  • حافظه ۱۲۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۴ ترابایت ماهیانه
  • رم ۴ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۲۵۱.۸۵۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۷۱۷.۷۹۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۴۰۵.۳۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۷۲۰.۰۴۵ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۵

  ماهیانه ۴۷۳ هزارتومان

  • حافظه ۱۶۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۶ ترابایت ماهیانه
  • رم ۸ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۴۷۳.۶۱۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱.۳۴۹.۸۰۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲.۶۴۲.۷۷۷ هزار تومان
  • ۱ سال ۵.۱۱۵.۰۵۳ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۶

  ماهیانه ۸۶۹ هزارتومان

  • حافظه ۲۰۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۸ ترابایت ماهیانه
  • رم ۱۶ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۸۶۹.۶۱۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲.۴۷۸.۴۰۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۴.۸۵۲.۴۵۷ هزار تومان
  • ۱ سال ۹.۳۹۱.۸۵۳ هزار تومان

vps ارزان فرانسه

 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۱

  ماهیانه ۵۳ هزارتومان

  • حافظه ۱۰ گیگ
  • SSD
  • ۱ هسته CPU
  • رم ۵۱۲
  • لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۵۳.۵۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۵۲.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲۹۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۷۷.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۲

  ماهیانه ۶۲ هزارتومان

  • حافظه ۱۵ گیگ
  • SSD
  • ۱ هسته CPU
  • رم ۱ گیگ
  • لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۶۲.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۷۷.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۴۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۷۰.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۳

  ماهیانه ۷۹ هزارتومان

  • حافظه ۲۵ گیگ
  • SSD
  • ۱ هسته CPU
  • رم ۱ گیگ
  • لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۷۹.۵۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۲۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۴۴۳.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۸۵۶.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۴

  ماهیانه ۱۶۱ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۲ هسته CPU
  • رم ۲ گیگ
  • ویندوز/لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۱۶۱.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۴۵۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۸۹۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۷۴۰.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۵

  ماهیانه ۱۸۵ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۳ هسته CPU
  • رم ۳ گیگ
  • ویندوز/لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۲ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۱۸۵.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۵۲۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۰۳۰.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۹۹۵.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۶

  ماهیانه ۲۳۸ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • ۴ هسته CPU
  • رم ۴ گیگ
  • ویندوز/لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند نامحدود
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۲۳۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۶۷۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۳۲۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۵۷۴.۰۰۰ هزار تومان

به گفتگو بپیوندید

پایان سرورهای خارج 

مشتریان عزیز با توجه به تغییر سیاست شرکت ، تا ۲۴ آذرماه مهلت دارید سرویس های vps و هاست خارج خود را از این شرکت به شرکت دیگر انتقال دهید
از ۲۴ آذرماه به بعد دیگر ابریشو سرویس های خارج ارائه نمی دهد و فقط سرور و هاست ایران ارائه مینماید . خواهشمندیم تا قبل این تاریخ اقدام به جا به جایی سرویس خود نمایید تا شرمنده شما بزرگواران نشویم

با تشکر