رد کردن لینک ها

 • سرور مجازی ایران / پلن ۱

  ماهیانه ۳۳ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۳۳.۱۲۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۴.۳۹۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱۸۴.۸۱۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳۵۷.۶۹۶ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۲

  ماهیانه ۵۶ هزارتومان

  • حافظه ۲۵ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۲۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۵۶.۱۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۶۰.۰۵۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۱۳.۳۷۳ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۰۶.۵۲۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۳

  ماهیانه ۹۳ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۳۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۹۳.۶۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۶۶.۷۶۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۵۲۲.۲۸۸ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۰۱۰.۸۸۰ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۴

  ماهیانه ۱۰۹ هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۱۰۹.۴۴۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۳۱۱.۹۰۴ هزار تومان
  • ۶ ماه ۶۱۰.۶۷۵ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۱۸۱.۹۵۲ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۵

  ماهیانه ۱۸۵ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۱۸۵.۷۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۵۲۹.۴۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۰۳۶.۵۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۰۰۶.۲۰۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۶

  ماهیانه ۲۲۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۳ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۲۲۸.۹۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۶۵۲.۵۳۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۲۷۷.۵۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۴۷۲.۷۶۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۷

  ماهیانه ۳۲۹ هزارتومان

  • حافظه ۱۵۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۳۲۹.۷۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۳۹.۸۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۸۴۰.۰۶۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳.۵۶۱.۴۰۸ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۱

  ماهیانه ۶۱ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۶۱.۷۷۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۷۶.۰۶۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۴۴.۷۱۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۶۷.۱۸۱ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۲

  ماهیانه ۹۳ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۱ ترابایت ماهیانه
  • رم ۱ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۹۳.۴۵۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۶۶.۳۵۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۵۲۱.۴۸۴ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۰۰۹.۳۲۵ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۳

  ماهیانه ۱۴۰ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۲ ترابایت ماهیانه
  • رم ۲ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۱۴۰.۹۷۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۴۰۱.۷۸۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۷۸۶.۶۴۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۵۲۲.۵۴۱ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۴

  ماهیانه ۲۵۱ هزارتومان

  • حافظه ۱۲۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۴ ترابایت ماهیانه
  • رم ۴ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۲۵۱.۸۵۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۷۱۷.۷۹۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۴۰۵.۳۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۷۲۰.۰۴۵ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۵

  ماهیانه ۴۷۳ هزارتومان

  • حافظه ۱۶۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۶ ترابایت ماهیانه
  • رم ۸ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۴۷۳.۶۱۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱.۳۴۹.۸۰۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲.۶۴۲.۷۷۷ هزار تومان
  • ۱ سال ۵.۱۱۵.۰۵۳ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۶

  ماهیانه ۸۶۹ هزارتومان

  • حافظه ۲۰۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۸ ترابایت ماهیانه
  • رم ۱۶ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۸۶۹.۶۱۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲.۴۷۸.۴۰۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۴.۸۵۲.۴۵۷ هزار تومان
  • ۱ سال ۹.۳۹۱.۸۵۳ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۱

  ماهیانه ۵۳ هزارتومان

  • حافظه ۱۰ گیگ
  • SSD
  • ۱ هسته CPU
  • رم ۵۱۲
  • لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۵۳.۵۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۵۲.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲۹۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۷۷.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۲

  ماهیانه ۶۲ هزارتومان

  • حافظه ۱۵ گیگ
  • SSD
  • ۱ هسته CPU
  • رم ۱ گیگ
  • لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۶۲.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۷۷.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۴۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۷۰.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۳

  ماهیانه ۷۹ هزارتومان

  • حافظه ۲۵ گیگ
  • SSD
  • ۱ هسته CPU
  • رم ۱ گیگ
  • لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۷۹.۵۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۲۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۴۴۳.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۸۵۶.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۴

  ماهیانه ۱۶۱ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۲ هسته CPU
  • رم ۲ گیگ
  • ویندوز/لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۱۶۱.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۴۵۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۸۹۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۷۴۰.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۵

  ماهیانه ۱۸۵ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۳ هسته CPU
  • رم ۳ گیگ
  • ویندوز/لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند ۲ ترابایت
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۱۸۵.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۵۲۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۰۳۰.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۹۹۵.۰۰۰ هزار تومان
 • سرور مجازی فرانسه / پلن ۶

  ماهیانه ۲۳۸ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • ۴ هسته CPU
  • رم ۴ گیگ
  • ویندوز/لینوکس
  • تحویل آنی
  • پهنای باند نامحدود
  • دیتاسنتر OVH
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ۱ ماه ۲۳۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۶۷۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۳۲۹.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۵۷۴.۰۰۰ هزار تومان
 • هاست آلمان/پلن ۱

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
  • ۲ سال - هزار تومان
  • ۳ سال - هزار تومان
 • هاست آلمان/پلن ۲

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۲۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۵
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
  • ۲ سال - هزار تومان
  • ۳ سال - هزار تومان
 • هاست آلمان/پلن ۳

  شش ماه هزارتومان

  • حافظه ۵۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱۰
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
  • ۲ سال - هزار تومان
  • ۳ سال - هزار تومان
 • هاست آلمان/پلن ۴

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۸۰.۴۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱۶۱.۱۳۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۲۹۲.۱۷۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۴۹۹.۵۳۶ هزار تومان
 • هاست آلمان/پلن ۵

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۲ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
  • ۲ سال - هزار تومان
  • ۳ سال - هزار تومان
 • هاست آلمان/پلن ۶

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
  • ۲ سال - هزار تومان
  • ۳ سال - هزار تومان
 • هاست ایران/پلن ۱

  شش ماه ۱۹ هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند ۱ گیگابایت
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: Plesk
  • لینوکس
  • پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۹.۲۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳۷.۲۰۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۶۷.۲۰۰ هزار تومان
 • هاست ایران/پلن ۲

  شش ماه ۲۵ هزارتومان

  • حافظه ۲۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند ۲ گیگابایت
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۵
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: Plesk
  • لینوکس
  • پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۲۵.۲۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۴۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۸۴.۶۰۰ هزار تومان
 • هاست ایران/پلن ۳

  شش ماه ۴۲ هزارتومان

  • حافظه ۵۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند ۵ گیگابایت
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱۰
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: Plesk
  • لینوکس
  • پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۴۲.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۸۲.۸۰۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۱۵۰.۰۰۰ هزار تومان
 • هاست ایران/پلن ۴

  شش ماه ۷۴ هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند ۱۰ گیگابایت
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: Plesk
  • لینوکس
  • پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۷۴.۴۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱۴۲.۸۰۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۲۵۸.۰۰۰ هزار تومان
 • هاست ایران/پلن ۵

  شش ماه ۱۰۲ هزارتومان

  • حافظه ۲ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند ۲۰ گیگابایت
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: Plesk
  • لینوکس
  • پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۰۲.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱۹۰.۸۰۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۳۵۷.۶۰۰ هزار تومان
 • هاست ایران/پلن ۶

  شش ماه ۱۵۰ هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند ۵۰ گیگابایت
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: Plesk
  • لینوکس
  • پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۵۰.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۷۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۵۰۴.۰۰۰ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۱

  شش ماه ۲۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۲۸.۶۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۶.۱۶۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۱۰۰.۶۵۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۱۳۵.۲۱۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۲

  شش ماه ۳۸ هزارتومان

  • حافظه ۲۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۵
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۳۸.۷۳۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۷۹.۰۵۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۱۴۲.۴۱۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۱۷۹.۸۵۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۳

  شش ماه ۵۳ هزارتومان

  • حافظه ۵۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱۰
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۵۳.۱۳۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱۰۴.۹۷۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۱۸۴.۱۷۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۲۳۰.۲۵۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۴

  شش ماه ۸۰ هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۸۰.۴۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱۶۱.۱۳۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۲۹۲.۱۷۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۴۹۹.۵۳۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۵

  شش ماه ۱۰۲ هزارتومان

  • حافظه ۲ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۱۰۶.۴۱۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۱۲.۹۷۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۳۸۱.۴۵۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۵۲۵.۴۵۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۶

  شش ماه ۱۳۱ هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۱۳۱.۰۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۶۲.۰۸۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۴۶۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ سال ۵۹۰.۲۵۶ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۱

  شش ماه ۱۲۶ هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • ۵ وبسایت
  • پهنای باند ۱۰ گیگابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۲۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۲۶.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۲

  شش ماه ۱۴۵ هزارتومان

  • حافظه ۲ گیگ
  • SSD
  • ۱۰ وبسایت
  • پهنای باند ۲۰ گیگابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۴۵.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۶۱.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۳

  شش ماه ۱۹۸ هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگ
  • SSD
  • ۳۰ وبسایت
  • پهنای باند ۳۰۰ گیگابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۹۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳۵۶.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۴

  شش ماه ۲۹۷ هزارتومان

  • حافظه ۱۰ گیگ
  • SSD
  • ۸۰ وبسایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۲۹۷.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۳۵.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۵

  شش ماه ۵۹۵ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • ۸۰ وبسایت
  • پهنای باند ۲ ترابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۵۹۵.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۱۹۰.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۶

  شش ماه ۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۱۰۰ وبسایت
  • پهنای باند ۵ ترابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۹۹۰.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۷۸۲.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۱

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۲

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۳

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۴

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۵

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۶

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۱

  شش ماه ۲۶۷ هزارتومان

  • حافظه ۳ گیگ
  • SSD
  • ۲۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل ۶۰ عدد
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۲۶۷.۶۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۴۸۱.۸۵۳ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۲

  شش ماه ۳۵۶ هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگ
  • SSD
  • ۳۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل ۱۵۰ عدد
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۳۵۶.۰۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۵۷.۰۷۲ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۳

  شش ماه ۵۴۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰ گیگ
  • SSD
  • ۵۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۵۴۸.۳۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۹۸۷.۰۱۲ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۴

  شش ماه ۸۵۱ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • ۸۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۸۵۱.۷۶۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۵۳۳.۱۶۸ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۵

  شش ماه ۱.۲۷۱ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۱۰۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۱.۲۷۱.۴۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۲۲۸.۵۲۰ هزار تومان
 • میکروتیک آلمان / پلن ۱

  ماهیانه ۵۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۵۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۳۸ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۱۶ هزار تومان
 • میکروتیک آلمان/ پلن ۲

  ماهیانه ۶۵ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۱ گیگ
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۶۵ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۵۳ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۴۱ هزار تومان
 • میکروتیک فرانسه / پلن ۱

  ماهیانه ۵۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۵۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۳۸ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۱۶ هزار تومان
 • میکروتیک فرانسه / پلن ۲

  ماهیانه ۶۵ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۱ گیگ
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۶۵ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۵۳ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۴۱ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۱

  ماهیانه ۳۳ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۳۳.۱۲۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۴.۳۹۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱۸۴.۸۱۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳۵۷.۶۹۶ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۲

  ماهیانه ۵۶ هزارتومان

  • حافظه ۲۵ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۲۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۵۶.۱۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۶۰.۰۵۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۱۳.۳۷۳ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۰۶.۵۲۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۳

  ماهیانه ۹۳ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۳۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۹۳.۶۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۶۶.۷۶۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۵۲۲.۲۸۸ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۰۱۰.۸۸۰ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۴

  ماهیانه ۱۰۹ هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۱۰۹.۴۴۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۳۱۱.۹۰۴ هزار تومان
  • ۶ ماه ۶۱۰.۶۷۵ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۱۸۱.۹۵۲ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۵

  ماهیانه ۱۸۵ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۱۸۵.۷۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۵۲۹.۴۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۰۳۶.۵۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۰۰۶.۲۰۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۶

  ماهیانه ۲۲۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۳ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۲۲۸.۹۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۶۵۲.۵۳۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۲۷۷.۵۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۴۷۲.۷۶۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۷

  ماهیانه ۳۲۹ هزارتومان

  • حافظه ۱۵۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۳۲۹.۷۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۳۹.۸۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۸۴۰.۰۶۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳.۵۶۱.۴۰۸ هزار تومان

ویژگی های ابریشو

ویژگی های زیر در ابریشو ما را قدرتمند در ارایه خدمات متمایز میسازد

99.99% بالا بودن

99.99% بالا بودن

در دسترس بودن همیشگی سرور یکی از دغدغه های ما جهت رضایت کاربران میباشد

پشتیبانی حرفه ای

پشتیبانی حرفه ای

پشتیبانی حرفه ای توسط متخصصین، از طریق تیکیت

امنیت بالا

امنیت بالا

در شبکه و دیتاسنتر ما امنیت حرف اول میزنه به عنوان مثال از DDOS پیشگیری میکنیم

دیتاسنتر پارس آنلاین

گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین، برای تکمیل زنجیره‌ی خدمات خود به مشتریان با کسب مجوز IDC از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اولین بار در ایران اقدام به ایجاد مرکز داده‌های اینترنتی ( دیتاسنتر ) کرده است.
این مرکز در فاز اول در ساختمان مرکزی گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین تاسیس شده است و پس از آن، پارس‌آنلاین با سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه در این حوزه، تصمیم به ساخت مرکز داده‌ی ( دیتاسنتر ) جدیدی در فضایی به مساحت ۶۵۰۰ متر مربع در پارک فناوری پردیس با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین امکانات، تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا گرفته است.

parsonline-moraba-icon

دیتاسنتر پارس آنلاین

گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین، برای تکمیل زنجیره‌ی خدمات خود به مشتریان با کسب مجوز IDC از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اولین بار در ایران اقدام به ایجاد مرکز داده‌های اینترنتی ( دیتاسنتر ) کرده است.
این مرکز در فاز اول در ساختمان مرکزی گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین تاسیس شده است و پس از آن، پارس‌آنلاین با سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه در این حوزه، تصمیم به ساخت مرکز داده‌ی ( دیتاسنتر ) جدیدی در فضایی به مساحت ۶۵۰۰ متر مربع در پارک فناوری پردیس با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین امکانات، تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا گرفته است.

parsonline-moraba-icon
refer2-170x170-icon

اعطای نمایندگی

می توانید با دریافت نمایندگی های ما از مزایای بسیار زیادی بهره مند شوید و با فروش بالا از امتیازات یک نماینده ممتاز بهره مند شوید . ما سعی کرده ایم در پلن های نمایندگی بهترین سود دهی را برای شما در نظر بگیریم و هر آنچه که شما بخواهید را فراهم نمائیم . ما برای نماینده خود بهترین خدمات و پشتیبانی را در نظر گرفته ایم . پس هر کجا هستید هم اکنون شروع کنید

ovh