رد کردن لینک ها

سرور مجازی ابریشو

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
سرور مجازی ایرانپلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
دیتا سنترپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاین
فضا15 G - SSD25 G - SSD40 G - SSD60 G - SSD80 G - SSD100 G - SSD150 G - SSD
ترافیک۱۰۰ GB ماهیانه۲۰۰ GB ماهیانه۳۰۰ GB ماهیانه۵۰۰ GB ماهیانهنامحدودنامحدودنامحدود
رم DDR4512 MB512 MB1024 MB2048 MB2048 MB3072 MB4096 MB
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنیآنی
CPU۱۱۱۲۲۳۴
پورت شبکه Gb۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد
IP اختصاصی۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد
سیستم عامللینوکسلینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکس
دسترسی کنترل پنلدارددارددارددارددارددارددارد
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
۱ ماه۳۳.۱۲۰۵۶.۱۶۰۹۳.۶۰۰۱۰۹.۴۴۰۱۸۵.۷۶۰۲۲۸.۹۶۰۳۲۹.۷۶۰
۳ ماه
(۵٪ تخفیف)
۹۴.۳۹۲۱۶۰.۰۵۶۲۶۶.۷۶۰۳۱۱.۹۰۴۵۲۹.۴۱۶۶۵۲.۵۳۶۹۳۹.۸۱۶
۶ ماه
(۷٪ تخفیف)
۱۸۴.۸۱۰۳۱۳.۳۷۳۵۲۲.۲۸۸۶۱۰.۶۷۵۱.۰۳۶.۵۴۰۱.۲۷۷.۵۹۶۱.۸۴۰.۰۶۰
۱ سال
(۱۰٪ تخفیف)
۳۵۷.۶۹۶۶۰۶.۵۲۸۱.۰۱۰.۸۸۰۱.۱۸۱.۹۵۲۲.۰۰۶.۲۰۸۲.۴۷۲.۷۶۸۳.۵۶۱.۴۰۸
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخریدخرید

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
سرور مجازی آلمانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
دیتا سنترOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمان
حافظه SSD۲۰GB۴۰GB۸۰GB۱۲۰GB۱۶۰GB۲۰۰GB
ترافیک ماهیانه۵۰۰GB۱TB۲TB۴TB۶TB۸TB
رم DDR4۵۱۲MB۱GB۲GB۴GB۸GB۱۶GB
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
پردازنده۱x2Ghz۱x2Ghz۲x2Ghz۲x2Ghz۴x2Ghz۴x2Ghz
پورت شبکه۱Gbps۱Gbps۱Gbps۱Gbps۱Gbps۱Gbps
دسترسی کنسولبلیبلیبلیبلیبلیبلی
سیستم عامللینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکس
آدرس IP اختصاصی۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
۱ ماه۶۱.۷۷۶۹۳.۴۵۶۱۴۰.۹۷۶۲۵۱.۸۵۶۴۷۳.۶۱۶۸۶۹.۶۱۶
۳ ماه
(۵٪) تخفیف
۱۷۶.۰۶۲۲۶۶.۳۵۰۴۰۱.۷۸۲۷۱۷.۷۹۰۱.۳۴۹.۸۰۶۲.۴۷۸.۴۰۶
۶ ماه
(۷٪) تخفیف
۳۴۴.۷۱۰۵۲۱.۴۸۴۷۸۶.۶۴۶۱.۴۰۵.۳۵۶۲.۶۴۲.۷۷۷۴.۸۵۲.۴۵۷
۱ سال
(۱۰٪) تخفیف
۶۶۷.۱۸۱۱.۰۰۹.۳۲۵۱.۵۲۲.۵۴۱۲.۷۲۰.۰۴۵۵.۱۱۵.۰۵۳۹.۳۹۱.۸۵۳
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
سرور مجازی فرانسهپلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6
دیتا سنترOVH فرانسهOVH فرانسهOVH فرانسهOVH فرانسهOVH فرانسهOVH فرانسه
حافظه SSDGB 10GB 15GB 25GB 50GB 50GB 80
ترافیک۱ ترابایت۱ ترابایت۱ ترابایت۱ ترابایت۲ ترابایتنامحدود
رم DDR4512M1 GB1 GB2 GB3 GB4 GB
CPU۱ عدد۱ عدد۱ عدد۲ عدد۳ عدد۴ عدد
آدرس IP اختصاصی۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد
پورت شبکه Gb۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد
سیستم عامللینوکسلینوکسلینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکسویندوز / لینوکس
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
۱ ماه۴۴.۴۹۶۵۱.۶۹۶۶۶.۰۹۶۱۳۴.۲۵۶۱۵۳.۹۳۶۱۹۸.۵۷۶
۳ ماه
(۵٪ تخفیف)
۱۲۶.۸۱۴۱۴۷.۳۳۴۱۸۸.۳۸۵۳۸۲.۶۳۰۴۳۸.۷۱۸۵۶۵.۹۴۲
۶ ماه
(۷٪ تخفیف)
۲۴۸.۲۸۸۲۸۸.۴۶۴۳۶۸.۸۱۵۷۴۹.۱۴۸۸۵۸.۹۶۲۱.۱۰۸.۰۵۴
۱ سال
(۱۰٪ تخفیف)
۴۸۰.۵۵۷۵۵۸.۳۱۷۷۱۳.۸۳۷۱.۴۴۹.۹۶۵۱.۶۶۲.۵۰۹۲.۱۴۴.۶۲۱
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
هاست ویندوز آلمانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱۰۰ مگابابت۲۰۰ مگابایت۵۰۰ مگابایت۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه۱۱۱۱۱۱
تعداد ساب دامنه۱۵۱۰نامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دیتا بیس۵۱۰۲۰نامحدودنامحدودنامحدود
تعداد ایمیل۱۰۲۰۵۰نامحدودنامحدودنامحدود
۶ ماه۲۸.۶۵۶۳۸.۷۳۶۵۳.۱۳۶۸۰.۴۹۶۱۰۶.۴۱۶۱۳۱.۰۴۰
۱ سال۵۶.۱۶۰۷۹.۰۵۶۱۰۴.۹۷۶۱۶۱.۱۳۶۲۱۲.۹۷۶۲۶۲.۰۸۰
۲ سال۱۰۰.۶۵۶۱۴۲.۴۱۶۱۸۴.۱۷۶۲۹۲.۱۷۶۳۸۱.۴۵۶۴۶۸.۰۰۰
۳ سال۱۳۵.۲۱۶۱۷۹.۸۵۶۲۳۰.۲۵۶۴۹۹.۵۳۶۵۲۵.۴۵۶۵۹۰.۲۵۶
سفارشناموجودناموجودناموجودناموجودناموجودناموجود
+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
هاست ایرانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD100 مگابایت200 مگابایت۵۰۰ مگابایت۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت
ترافیک۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تعداد دامنه۱۱۱۱۱۱
تعداد سابدامنه۱۵۱۰نامحدودنامحدودنامحدود
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتاسنترپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاین
سیستم عامللینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکس
پنل مدیریتPleskPleskPleskPleskPleskPlesk
۶ ماه۱۹.۲۰۰۲۵.۲۰۰۴۲.۰۰۰۷۴.۴۰۰۱۰۲.۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۱ سال۳۷.۲۰۰۴۸.۰۰۰۸۲.۸۰۰۱۴۲.۸۰۰۱۹۰.۸۰۰۲۷۶.۰۰۰
۲ سال۶۷.۲۰۰۸۴.۶۰۰۱۵۰.۰۰۰۲۵۸.۰۰۰۳۵۷.۶۰۰۵۰۴.۰۰۰
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید
+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
هاست فرانسهپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱۰۰ مگابایت۲۰۰ مگابایت۵۰۰ مگابایت۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه۱۱۱۱۱۱
تعداد سابدامنه۱۵۱۰نامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتاسنترOVHOVHOVHOVHOVHOVH
سیستم عامللینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکس
پنل مدیریتcPanelcPanelcPanelcPanelcPanelcPanel
۶ ماه۲۸.۶۵۶۳۸.۷۳۶۵۳.۱۳۶۸۰.۴۹۶۱۰۶.۴۱۶۱۳۱.۰۴۰
۱ سال۵۶.۱۶۰۷۹.۰۵۶۱۰۴.۹۷۶۱۶۱.۱۳۶۲۱۲.۹۷۶۲۶۲.۰۸۰
۲ سال۱۰۰.۶۵۶۱۴۲.۴۱۶۱۸۴.۱۷۶۲۹۲.۱۷۶۳۸۱.۴۵۶۴۶۸.۰۰۰
۳ سال۱۳۵.۲۱۶۱۷۹.۸۵۶۲۳۰.۲۵۶۴۹۹.۵۳۶۵۲۵.۴۵۶۵۹۰.۲۵۶
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید
+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
نمایندگی هاست ایرانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تعداد وب سایت۵ عدد۱۰ عدد۳۰ عدد۵۰ عدد۸۰ عدد۱۰۰ عدد
ترافیک۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت۱ ترابایت۲ ترابایت۵ ترابایت
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد ساب دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دامنه الیاسنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتابیسنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کنترل پنلPleskPleskPleskPleskPleskPlesk
دیتا سنترپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاین
۶ ماه۱۲۶.۰۰۰۱۴۵.۰۰۰۱۹۸.۰۰۰۲۹۷.۰۰۰۵۹۵.۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۱ سال۲۲۶.۰۰۰۲۶۱.۰۰۰۳۵۶.۰۰۰۵۳۵.۰۰۰۱.۱۹۰.۰۰۰۱.۷۸۲.۰۰۰
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید
+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
نمایندگی هاست آلمانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کشورآلمانآلمانآلمانآلمانآلمانآلمان
دیتاسنترOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمان
ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد وبسایت۵۱۰۳۰۵۰۸۰۱۰۰
تعداد ساب دامیننامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
سیستم عاملWindowsWindowsWindowsWindowsWindowsWindows
پنل مدیریتPleskPleskPleskPleskPleskPlesk
۶ ماه۱۱۳.۷۶۰۲۰۰.۱۶۰۳۷۲.۹۶۰۵۳۱.۳۶۰۷۹۰.۵۶۰۱.۲۹۴.۵۶۰
۱ سال۲۰۴.۷۶۸۳۶۰.۲۸۸۶۷۱.۳۲۸۹۵۶.۴۴۸۱.۴۲۳.۰۰۸۲.۳۳۰.۲۰۸
خریدناموجودناموجودناموجودناموجودناموجودناموجود
+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
نمایندگی هاست فرانسهپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵
حافظه SSD۳ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تعداد دامنه۲۰۳۰۵۰۸۰۱۰۰
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتا سنترOVHOVHOVHOVHOVH
ایمیل۶۰ عدد۱۵۰ عددنامحدودنامحدودنامحدود
ساب دامیننامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
پنل مدیریتcPanelcPanelcPanelcPanelcPanel
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
۶ ماه۲۶۷.۶۹۶۳۶۵.۰۴۰۵۴۸.۳۴۰۸۵۱.۷۶۰۱.۲۷۱.۴۰۰
۱ سال۴۸۱.۸۵۳۶۵۷.۰۷۲۹۸۷.۰۱۲۱.۵۳۳.۱۶۸۲.۲۸۸.۵۲۰
سفارشخریدخریدخریدخریدخرید

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
سرور مجازی میکروتیکپلن ۱ آلمانپلن ۲ آلمانپلن ۱ فرانسهپلن ۲ فرانسه
حافظه SSD۶۰۰ مگابایت۶۰۰ مگابایت۶۰۰ مگابایت۶۰۰ مگابایت
ترافیک۱ ترابایت۱ ترابایت۱ ترابایت۱ ترابایت
رم DDR4۵۱۲ مگابایت۱ گیگابایت۵۱۲ مگابایت۱ گیگابایت
دیتا سنترOVH آلمانOVH آلمانOVH فرانسهOVH فرانسه
CPU۱ هسته ۲ گیگاهرتز۱ هسته ۲ گیگاهرتز۱ هسته ۲ گیگاهرتز۱ هسته ۲ گیگاهرتز
IP اختصاصی۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد
لایسنسکرککرککرککرک
پورت شبکه Gb۱ عدد۱ عدد۱ عدد۱ عدد
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگان
۱ ماه۳۳.۱۲۰۴۳.۲۰۰۳۳.۱۲۰۴۳.۲۰۰
۳ ماه
(۵٪ تخفیف)
۹۲.۱۶۰۱۰۲.۲۴۰۹۲.۱۶۰۱۰۲.۲۴۰
۶ ماه
(۷٪ تخفیف)
۱۷۱.۰۰۰۲۰۰.۱۶۰۱۷۱.۰۰۰۲۰۰.۱۶۰
۱ سال
(۱۰٪ تخفیف)
۳۴۴.۱۶۰۴۲۷.۲۰۰۳۴۴.۱۶۰۴۲۷.۲۰۰
سفارشخریدخریدخریدخرید

ویژگی های ابریشو

ویژگی های زیر در ابریشو ما را قدرتمند در ارایه خدمات متمایز میسازد

99.99% بالا بودن

در دسترس بودن همیشگی سرور یکی از دغدغه های ما جهت رضایت کاربران می باشد

پشتیبانی حرفه ای

پشتیبانی حرفه ای توسط متخصصین، از طریق تیکیت

امنیت بالا

در شبکه و دیتاسنتر ما امنیت حرف اول میزنه به عنوان مثال از DDOS پیشگیری میکنیم

دیتاسنتر پارس آنلاین

گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین، برای تکمیل زنجیره‌ی خدمات خود به مشتریان با کسب مجوز IDC از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اولین بار در ایران اقدام به ایجاد مرکز داده‌های اینترنتی ( دیتاسنتر ) کرده است.
این مرکز در فاز اول در ساختمان مرکزی گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین تاسیس شده است و پس از آن، پارس‌آنلاین با سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه در این حوزه، تصمیم به ساخت مرکز داده‌ی ( دیتاسنتر ) جدیدی در فضایی به مساحت 6500 متر مربع در پارک فناوری پردیس با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین امکانات، تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا گرفته است.

parsonline-moraba-icon
refer2-170x170-icon

اعطای نمایندگی

می توانید با دریافت نمایندگی های ما از مزایای بسیار زیادی بهره مند شوید و با فروش بالا از امتیازات یک نماینده ممتاز بهره مند شوید . ما سعی کرده ایم در پلن های نمایندگی بهترین سود دهی را برای شما در نظر بگیریم و هر آنچه که شما بخواهید را فراهم نمائیم . ما برای نماینده خود بهترین خدمات و پشتیبانی را در نظر گرفته ایم . پس هر کجا هستید هم اکنون شروع کنید

سیستم همکاری در فروش

اگر یک وب سایت با بازدید قابل ملاحظه ای دارید، می توانید بنرهای ابریشو را در آن قرار دهید و با هر کلیکی که منجر به خرید میشود در آن خرید سهیم باشید . جدول کمسیون فروش به زودی قرار داده میشود . در هر زمان که بخواهید میتوانید ارسال درخواست تسویه حساب نمایید تا بخش مالی ابریشو با شما در سریع ترین زمان ممکن تسویه نمایند. منتظر خبرهای خوب باشید

refer2

جشنواره زمستانه ‍ابریشو

تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۷ فرصت دارید از ۲۰٪ تخفیف روی سروریس های آلمان و ایران بهره مند شوید.

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید این فرصت را از دست ندهید

ثبت نام

این تخفیف برای سرویس های نمایندگی هاست، هاست و سرور مجازی ایران و آلمان می باشد.

جهت استفاده از تخفیف، در هنگام خرید از کد زیر استفاده کنید.

کد تخفیف : WINTEROFF

 

 

جشنواره زمستانه - ۲۰٪ تخفیف سرویس های ایران و آلمان، سرور مجازی ، هاست و نمایندگی هاست - کد تخفیف winteroffثبت نام