رد کردن لینک ها

وی پی اس آلمان

وی پی اس آلمان دیتاسنتر OVH

 • سرور مجازی آلمان / پلن ۱

  ماهیانه ۶۱ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۶۱.۷۷۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۷۶.۰۶۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۴۴.۷۱۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۶۷.۱۸۱ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۲

  ماهیانه ۹۳ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۱ ترابایت ماهیانه
  • رم ۱ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۹۳.۴۵۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۶۶.۳۵۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۵۲۱.۴۸۴ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۰۰۹.۳۲۵ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۳

  ماهیانه ۱۴۰ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۲ ترابایت ماهیانه
  • رم ۲ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۱۴۰.۹۷۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۴۰۱.۷۸۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۷۸۶.۶۴۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۵۲۲.۵۴۱ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۴

  ماهیانه ۲۵۱ هزارتومان

  • حافظه ۱۲۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۴ ترابایت ماهیانه
  • رم ۴ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۲۵۱.۸۵۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۷۱۷.۷۹۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۴۰۵.۳۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۷۲۰.۰۴۵ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۵

  ماهیانه ۴۷۳ هزارتومان

  • حافظه ۱۶۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۶ ترابایت ماهیانه
  • رم ۸ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۴۷۳.۶۱۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱.۳۴۹.۸۰۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲.۶۴۲.۷۷۷ هزار تومان
  • ۱ سال ۵.۱۱۵.۰۵۳ هزار تومان
 • سرور مجازی آلمان / پلن ۶

  ماهیانه ۸۶۹ هزارتومان

  • حافظه ۲۰۰ گیگ
  • SSD
  • پهنای باند ۸ ترابایت ماهیانه
  • رم ۱۶ گیگ
  • آلمان OVH
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس/ویندوز
  • ۱ ماه ۸۶۹.۶۱۶ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲.۴۷۸.۴۰۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۴.۸۵۲.۴۵۷ هزار تومان
  • ۱ سال ۹.۳۹۱.۸۵۳ هزار تومان

 

به گفتگو بپیوندید