رد کردن لینک ها

هاست فرانسه

ovh-linux
 • هاست فرانسه/پلن ۱

  شش ماه ۲۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۲۸.۶۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۶.۱۶۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۱۰۰.۶۵۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۱۳۵.۲۱۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۲

  شش ماه ۳۸ هزارتومان

  • حافظه ۲۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۵
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۳۸.۷۳۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۷۹.۰۵۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۱۴۲.۴۱۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۱۷۹.۸۵۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۳

  شش ماه ۵۳ هزارتومان

  • حافظه ۵۰۰ مگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه ۱۰
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۵۳.۱۳۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱۰۴.۹۷۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۱۸۴.۱۷۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۲۳۰.۲۵۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۴

  شش ماه ۸۰ هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۸۰.۴۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۱۶۱.۱۳۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۲۹۲.۱۷۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۴۹۹.۵۳۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۵

  شش ماه ۱۰۲ هزارتومان

  • حافظه ۲ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۱۰۶.۴۱۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۱۲.۹۷۶ هزار تومان
  • ۲ سال ۳۸۱.۴۵۶ هزار تومان
  • ۳ سال ۵۲۵.۴۵۶ هزار تومان
 • هاست فرانسه/پلن ۶

  شش ماه ۱۳۱ هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگابایت
  • SSD
  • پهنای باند نامحدود
  • دامنه ۱
  • ساب دامنه نامحدود
  • دامنه Alias نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • لینوکس
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۱۳۱.۰۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۶۲.۰۸۰ هزار تومان
  • ۲ سال ۴۶۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۳ سال ۵۹۰.۲۵۶ هزار تومان

هاست ایران و فرانسه ابری شو