رد کردن لینک ها

 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۱

  شش ماه ۱۲۶ هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • ۵ وبسایت
  • پهنای باند ۱۰ گیگابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۲۶.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۲۶.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۲

  شش ماه ۱۴۵ هزارتومان

  • حافظه ۲ گیگ
  • SSD
  • ۱۰ وبسایت
  • پهنای باند ۲۰ گیگابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۴۵.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲۶۱.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۳

  شش ماه ۱۹۸ هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگ
  • SSD
  • ۳۰ وبسایت
  • پهنای باند ۳۰۰ گیگابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۱۹۸.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳۵۶.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۴

  شش ماه ۲۹۷ هزارتومان

  • حافظه ۱۰ گیگ
  • SSD
  • ۸۰ وبسایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۲۹۷.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۳۵.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۵

  شش ماه ۵۹۵ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • ۸۰ وبسایت
  • پهنای باند ۲ ترابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۵۹۵.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۱۹۰.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست ایران/پلن ۶

  شش ماه ۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۱۰۰ وبسایت
  • پهنای باند ۵ ترابایت
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: پلسک
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • ۶ ماه ۹۹۰.۰۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۷۸۲.۰۰۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۱

  شش ماه ۲۶۷ هزارتومان

  • حافظه ۳ گیگ
  • SSD
  • ۲۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل ۶۰ عدد
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۲۶۷.۶۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۴۸۱.۸۵۳ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۲

  شش ماه ۳۵۶ هزارتومان

  • حافظه ۵ گیگ
  • SSD
  • ۳۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل ۱۵۰ عدد
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۳۵۶.۰۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۵۷.۰۷۲ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۳

  شش ماه ۵۴۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰ گیگ
  • SSD
  • ۵۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۵۴۸.۳۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۹۸۷.۰۱۲ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۴

  شش ماه ۸۵۱ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • ۸۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۸۵۱.۷۶۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۵۳۳.۱۶۸ هزار تومان
 • نمایندگی هاست فرانسه/پلن ۵

  شش ماه ۱.۲۷۱ هزارتومان

  • حافظه ۵۰ گیگ
  • SSD
  • ۱۰۰ وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: cPanel
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه ۱.۲۷۱.۴۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۲۲۸.۵۲۰ هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۱

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۲

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۳

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۴

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۵

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
 • نمایندگی هاست آلمان/پلن ۶

  شش ماه - هزارتومان

  • حافظه ۱ گیگ
  • SSD
  • - وبسایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل -
  • ساب دامین نامحدود
  • تحویل آنی
  • کنترل پنل: -
  • دیتاسنتر OVH
  • ۶ ماه - هزار تومان
  • ۱ سال - هزار تومان
جشنواره پاییزه با کد تخفیف 10% برای هاست و سرور :paeez98