رد کردن لینک ها

 • میکروتیک آلمان / پلن ۱

  ماهیانه ۵۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۵۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۳۸ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۱۶ هزار تومان
 • میکروتیک آلمان/ پلن ۲

  ماهیانه ۶۵ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۱ گیگ
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۶۵ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۵۳ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۴۱ هزار تومان
 • میکروتیک فرانسه / پلن ۱

  ماهیانه ۵۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۵۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۳۸ هزار تومان
  • ۶ ماه ۲۵۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۵۱۶ هزار تومان
 • میکروتیک فرانسه / پلن ۲

  ماهیانه ۶۵ هزارتومان

  • حافظه ۶۰۰ مگابایت
  • پهنای باند ۱ ترابایت
  • رم ۱ گیگ
  • دیتاسنتر OVH آلمان
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • لایسنس کرک
  • ۱ ماه ۶۵ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۵۳ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۰۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۴۱ هزار تومان