رد کردن لینک ها

  • سرور مجازی فرانسه / پلن ۱

    ماهیانه ۵۳ هزارتومان

    • حافظه ۱۰ گیگ
    • SSD
    • ۱ هسته CPU
    • رم ۵۱۲
    • لینوکس
    • تحویل آنی
    • پهنای باند ۱ ترابایت
    • دیتاسنتر OVH
    • IP اختصاصی ۱ عدد
    • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
    • ۱ ماه ۵۳.۵۰۰ هزار تومان
    • ۳ ماه ۱۵۲.۰۰۰ هزار تومان
    • ۶ ماه ۲۹۸.۰۰۰ هزار تومان
    • ۱ سال ۵۷۷.۰۰۰ هزار تومان
  • سرور مجازی فرانسه / پلن ۲

    ماهیانه ۶۲ هزارتومان

    • حافظه ۱۵ گیگ
    • SSD
    • ۱ هسته CPU
    • رم ۱ گیگ
    • لینوکس
    • تحویل آنی
    • پهنای باند ۱ ترابایت
    • دیتاسنتر OVH
    • IP اختصاصی ۱ عدد
    • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
    • ۱ ماه ۶۲.۰۰۰ هزار تومان
    • ۳ ماه ۱۷۷.۰۰۰ هزار تومان
    • ۶ ماه ۳۴۶.۰۰۰ هزار تومان
    • ۱ سال ۶۷۰.۰۰۰ هزار تومان
  • سرور مجازی فرانسه / پلن ۳

    ماهیانه ۷۹ هزارتومان

    • حافظه ۲۵ گیگ
    • SSD
    • ۱ هسته CPU
    • رم ۱ گیگ
    • لینوکس
    • تحویل آنی
    • پهنای باند ۱ ترابایت
    • دیتاسنتر OVH
    • IP اختصاصی ۱ عدد
    • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
    • ۱ ماه ۷۹.۵۰۰ هزار تومان
    • ۳ ماه ۲۲۶.۰۰۰ هزار تومان
    • ۶ ماه ۴۴۳.۰۰۰ هزار تومان
    • ۱ سال ۸۵۶.۰۰۰ هزار تومان
  • سرور مجازی فرانسه / پلن ۴

    ماهیانه ۱۶۱ هزارتومان

    • حافظه ۵۰ گیگ
    • SSD
    • ۲ هسته CPU
    • رم ۲ گیگ
    • ویندوز/لینوکس
    • تحویل آنی
    • پهنای باند ۱ ترابایت
    • دیتاسنتر OVH
    • IP اختصاصی ۱ عدد
    • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
    • ۱ ماه ۱۶۱.۰۰۰ هزار تومان
    • ۳ ماه ۴۵۹.۰۰۰ هزار تومان
    • ۶ ماه ۸۹۹.۰۰۰ هزار تومان
    • ۱ سال ۱.۷۴۰.۰۰۰ هزار تومان
  • سرور مجازی فرانسه / پلن ۵

    ماهیانه ۱۸۵ هزارتومان

    • حافظه ۵۰ گیگ
    • SSD
    • ۳ هسته CPU
    • رم ۳ گیگ
    • ویندوز/لینوکس
    • تحویل آنی
    • پهنای باند ۲ ترابایت
    • دیتاسنتر OVH
    • IP اختصاصی ۱ عدد
    • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
    • ۱ ماه ۱۸۵.۰۰۰ هزار تومان
    • ۳ ماه ۵۲۶.۰۰۰ هزار تومان
    • ۶ ماه ۱.۰۳۰.۰۰۰ هزار تومان
    • ۱ سال ۱.۹۹۵.۰۰۰ هزار تومان
  • سرور مجازی فرانسه / پلن ۶

    ماهیانه ۲۳۸ هزارتومان

    • حافظه ۸۰ گیگ
    • SSD
    • ۴ هسته CPU
    • رم ۴ گیگ
    • ویندوز/لینوکس
    • تحویل آنی
    • پهنای باند نامحدود
    • دیتاسنتر OVH
    • IP اختصاصی ۱ عدد
    • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
    • ۱ ماه ۲۳۸.۰۰۰ هزار تومان
    • ۳ ماه ۶۷۹.۰۰۰ هزار تومان
    • ۶ ماه ۱.۳۲۹.۰۰۰ هزار تومان
    • ۱ سال ۲.۵۷۴.۰۰۰ هزار تومان