رد کردن لینک ها

سرورهای مجازی ایران (دیتاسنتر پارس آنلاین)

flag-button-round-250
 • سرور مجازی ایران / پلن ۱

  ماهیانه 40 هزارتومان

  • حافظه 20SSD گیگ
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۳ ماه 100 هزار تومان
  • ۶ ماه 204 هزار تومان
  • ۱ سال 370 هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن 2

  ماهیانه 60 هزارتومان

  • حافظه 40SSD گیگ
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۳۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۳ ماه 180 هزار تومان
  • ۶ ماه 333 هزار تومان
  • ۱ سال 626 هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن 3

  ماهیانه 110 هزارتومان

  • حافظه 60SSD گیگ
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۳ ماه 286 هزار تومان
  • ۶ ماه 552 هزار تومان
  • ۱ سال 1.210 هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن 4

  ماهیانه 120 هزارتومان

  • حافظه 80SSD گیگ
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۳ ماه 330 هزار تومان
  • ۶ ماه 650 هزار تومان
  • ۱ سال 1.221 هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن 5

  ماهیانه 200 هزارتومان

  • حافظه 100SSD گیگ
  • تحویل آنی
  • ۳ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۳ ماه 559 هزار تومان
  • ۶ ماه 1.136 هزار تومان
  • ۱ سال 2.106 هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن 6

  ماهیانه 258 هزارتومان

  • حافظه 150SSD گیگ
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۳ ماه 702 هزار تومان
  • ۶ ماه 1.377 هزار تومان
  • ۱ سال 2.572 هزار تومان