رد کردن لینک ها

سرورهای مجازی ایران (دیتاسنتر پارس آنلاین)

flag-button-round-250
 • سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۱

  ماهیانه ۵۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۱۰ مگابیت
  • ۱ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۵۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۲

  ماهیانه ۱۱۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۳۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۲۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۱۱۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی اقتصادی ایران - پلن ۳

  ماهیانه ۱۷۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۳۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۱۷۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی پیشرفته ایران - پلن ۱

  ماهیانه ۲۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۵۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس / ویندوز
  • ۱ ماه ۲۹۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی پیشرفته ایران - پلن ۲

  ماهیانه ۵۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۱۰۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس / ویندوز
  • ۱ ماه ۵۹۹۰ هزار تومان
 • سرور مجازی پیشرفته ایران - پلن ۳

  ماهیانه ۱۱۹۹۰ هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ اس اس دی
  • ترافیک ماهیانه نامحدود
  • پهنای باند مجموع ۲۰۰ مگابیت
  • ۲ هسته CPU
  • تحویل آنی
  • رم ۴۰۹۶
  • دیتاسنتر زیرساخت
  • آی پی اختصاصی رایگان
  • لینوکس / ویندوز
  • ۱ ماه ۱۱۹۹۰ هزار تومان