رد کردن لینک ها

 • سرور مجازی ایران / پلن ۱

  ماهیانه ۳۳ هزارتومان

  • حافظه ۲۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۱۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۳۳.۱۲۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۴.۳۹۲ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱۸۴.۸۱۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳۵۷.۶۹۶ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۲

  ماهیانه ۵۶ هزارتومان

  • حافظه ۲۵ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۲۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۵۱۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • لینوکس
  • ۱ ماه ۵۶.۱۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۱۶۰.۰۵۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۳۱۳.۳۷۳ هزار تومان
  • ۱ سال ۶۰۶.۵۲۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۳

  ماهیانه ۹۳ هزارتومان

  • حافظه ۴۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۱ هسته CPU
  • پهنای باند ۳۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۱۰۲۴
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۹۳.۶۰۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۲۶۶.۷۶۰ هزار تومان
  • ۶ ماه ۵۲۲.۲۸۸ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۰۱۰.۸۸۰ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۴

  ماهیانه ۱۰۹ هزارتومان

  • حافظه ۶۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند ۵۰۰ گیگابایت ماهیانه
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۱۰۹.۴۴۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۳۱۱.۹۰۴ هزار تومان
  • ۶ ماه ۶۱۰.۶۷۵ هزار تومان
  • ۱ سال ۱.۱۸۱.۹۵۲ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۵

  ماهیانه ۱۸۵ هزارتومان

  • حافظه ۸۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۲ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۲۰۴۸
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۱۸۵.۷۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۵۲۹.۴۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۰۳۶.۵۴۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۰۰۶.۲۰۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۶

  ماهیانه ۲۲۸ هزارتومان

  • حافظه ۱۰۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۳ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۲۲۸.۹۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۶۵۲.۵۳۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۲۷۷.۵۹۶ هزار تومان
  • ۱ سال ۲.۴۷۲.۷۶۸ هزار تومان
 • سرور مجازی ایران / پلن ۷

  ماهیانه ۳۲۹ هزارتومان

  • حافظه ۱۵۰ گیگ
  • SSD
  • تحویل آنی
  • ۴ هسته CPU
  • پهنای باند نامحدود
  • رم ۳۰۷۲
  • دیتاسنتر پارس آنلاین
  • IP اختصاصی ۱ عدد
  • پورت شبکه ۱ گیگابیت بر ثانیه
  • ویندوز/لینوکس
  • ۱ ماه ۳۲۹.۷۶۰ هزار تومان
  • ۳ ماه ۹۳۹.۸۱۶ هزار تومان
  • ۶ ماه ۱.۸۴۰.۰۶۰ هزار تومان
  • ۱ سال ۳.۵۶۱.۴۰۸ هزار تومان
جشنواره پاییزه با کد تخفیف 10% برای هاست و سرور :paeez98