Skip links

هاست ایران و فرانسه ابری شو

هاست رایگان

هاست رایگان

بر روی پلن های ۶ ماه ۷٪ قیمت رایگان، برای پلن های ۱ ساله ۱۰٪ قیمت رایگان می باشد.

هاست رایگان آلمان

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

هاست ویندوز آلمان پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
حافظه SSD ۱۰۰ مگابابت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
تعداد ساب دامنه ۱ ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه Alias نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتا بیس ۵ ۱۰ ۲۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل ۱۰ ۲۰ ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود
۶ ماه 22680 26400 32280 44280 67080 109200
1 سال 40800 46800 65880 87480 134280 219480
2 سال 74400 85200 118680 153480 243480 390000
۳ سال 109080 123840 149904 191880 322704 491904
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید

هاست رایگان ایران

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

هاست ایران پلن ۱ پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن ۶
حافظه SSD 100 مگابایت 200 مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت
ترافیک ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
تعداد دامنه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
تعداد سابدامنه ۱ ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه Alias نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین
سیستم عامل لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس
پنل مدیریت Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk
۶ ماه 23880 32280 44280 67080 88680 109200
۱ سال 46800 65880 87480 134280 177480 218400
۲ سال 83880 118680 153480 243480 317880 390000
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید

هاست رایگان فرانسه

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

هاست فرانسه پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
حافظه SSD 100 مگابایت 200 مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
تعداد سابدامنه ۱ ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه Alias نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتاسنتر OVH OVH OVH OVH OVH OVH
سیستم عامل لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس
پنل مدیریت cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel
۶ ماه ۲۳.۸۸۰ ۳۲.۲۸۰ ۴۴.۲۸۰ ۶۷.۰۸۰ ۸۸.۶۸۰ ۱۰۹.۲۰۰
۱ سال ۴۶.۸۰۰ ۶۵.۸۸۰ ۸۷.۴۸۰ ۱۳۴.۲۸۰ ۱۷۷.۴۸۰ ۲۱۸.۴۰۰
۲ سال ۸۳.۸۸۰ ۱۱۸.۶۸۰ ۱۵۳.۴۸۰ ۲۴۳.۴۸۰ ۳۱۷.۸۸۰ ۳۹۰.۰۰۰
۳ سال ۱۱۲.۶۸۰ ۱۴۹.۸۸۰ ۱۹۱.۸۸۰ ۴۱۶.۲۸۰ ۴۳۷.۸۸۰ ۴۹۱.۸۸۰
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید

نمایندگی هاست رایگان ایران

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

نمایندگی هاست ایران پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
حافظه SSD ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
تعداد وب سایت ۵ عدد ۱۰ عدد ۳۰ عدد ۵۰ عدد ۸۰ عدد ۱۰۰ عدد
ترافیک ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱ ترابایت ۲ ترابایت ۵ ترابایت
ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ساب دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دامنه الیاس نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk
دیتا سنتر پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین
۶ ماه ۱۲۶.۰۰۰ ۱۴۵.۲۰۰ ۱۹۸.۰۰۰ ۲۹۷.۵۰۰ ۷۲۶.۰۰۰ ۹۹۰.۰۰۰
۱ سال ۲۲۶.۸۰۰ ۲۶۱.۳۶۰ ۳۵۶.۴۰۰ ۵۳۵.۵۰۰ ۱.۳۰۶.۸۰۰ ۱.۷۸۲.۰۰۰
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید

نمایندگی هاست رایگان فرانسه

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

نمایندگی هاست فرانسه پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵
حافظه SSD ۳ گیگابایت ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
تعداد دامنه ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰۰
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتا سنتر OVH OVH OVH OVH OVH
ایمیل ۶۰ عدد ۱۵۰ عدد نامحدود نامحدود نامحدود
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پنل مدیریت cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
۶ ماه ۱۷۱.۶۰۰ ۲۳۴.۰۰۰ ۳۵۱.۵۰۰ ۵۴۶.۰۰۰ ۸۱۵.۰۰۰
۱ سال ۳۰۸.۸۸۰ ۴۲۱.۲۰۰ ۶۳۲.۷۰۰ ۹۸۲.۸۰۰ ۱.۴۶۷.۰۰۰
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید

نمایندگی هاست رایگان آلمان

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

نمایندگی هاست آلمان پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
حافظه SSD ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کشور آلمان آلمان آلمان آلمان آلمان آلمان
دیتاسنتر OVH آلمان OVH آلمان OVH آلمان OVH آلمان OVH آلمان OVH آلمان
ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد وبسایت ۵ ۱۰ ۳۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰۰
تعداد ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه Alias نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
سیستم عامل Windows Windows Windows Windows Windows Windows
پنل مدیریت Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk
۶ ماه ۹۴.۸۰۰ ۱۶۶.۸۰۰ ۳۱۰.۸۰۰ ۴۴۲.۸۰۰ ۶۵۸.۸۰۰ ۱.۰۷۸.۸۰۰
۱ سال ۱۷۰.۶۴۰ ۳۰۰.۲۴۰ ۵۵۹.۴۴۰ ۷۹۷.۰۴۰ ۱.۱۸۵.۸۴۰ ۱.۹۴۱.۸۴۰
خرید سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش

با سلام

با توجه به تغییر پنل مدیریت، اکانت های قبلی شما در پنل جدید موجود نمی باشد، لذا می بایست در پنل جدید مجددا ثبت نام کنید و سرویسی که قصد تمدید آن را دارید، در پنل جدید خریداری نمایید. ایمیلی که با آن در پنل جدید ثبت نام میکنید باید با ایمیل ثبت نامی در پنل قدیمی یکسان باشد. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید با پشتیبانی از طریق تیکت در تماس باشد.

لازم به ذکر است برای مدیریت اکانت قبلی خود می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.

my.abrisho.com

با تشکر