رد کردن لینک ها

هاست رایگان

هاست رایگان

بر روی پلن های ۶ ماه ۷٪ قیمت رایگان، برای پلن های ۱ ساله ۱۰٪ قیمت رایگان می باشد.

هاست رایگان آلمان

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
هاست ویندوز آلمانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱۰۰ مگابابت۲۰۰ مگابایت۵۰۰ مگابایت۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه۱۱۱۱۱۱
تعداد ساب دامنه۱۵۱۰نامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دیتا بیس۵۱۰۲۰نامحدودنامحدودنامحدود
تعداد ایمیل۱۰۲۰۵۰نامحدودنامحدودنامحدود
۶ ماه۲۸.۶۵۶۳۸.۷۳۶۵۳.۱۳۶۸۰.۴۹۶۱۰۶.۴۱۶۱۳۱.۰۴۰
۱ سال۵۶.۱۶۰۷۹.۰۵۶۱۰۴.۹۷۶۱۶۱.۱۳۶۲۱۲.۹۷۶۲۶۲.۰۸۰
۲ سال۱۰۰.۶۵۶۱۴۲.۴۱۶۱۸۴.۱۷۶۲۹۲.۱۷۶۳۸۱.۴۵۶۴۶۸.۰۰۰
۳ سال۱۳۵.۲۱۶۱۷۹.۸۵۶۲۳۰.۲۵۶۴۹۹.۵۳۶۵۲۵.۴۵۶۵۹۰.۲۵۶
سفارشناموجودناموجودناموجودناموجودناموجودناموجود

هاست رایگان ایران

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
هاست ایرانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD100 مگابایت200 مگابایت۵۰۰ مگابایت۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت
ترافیک۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تعداد دامنه۱۱۱۱۱۱
تعداد سابدامنه۱۵۱۰نامحدودنامحدودنامحدود
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتاسنترپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاین
سیستم عامللینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکس
پنل مدیریتPleskPleskPleskPleskPleskPlesk
۶ ماه۱۹.۲۰۰۲۵.۲۰۰۴۲.۰۰۰۷۴.۴۰۰۱۰۲.۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۱ سال۳۷.۲۰۰۴۸.۰۰۰۸۲.۸۰۰۱۴۲.۸۰۰۱۹۰.۸۰۰۲۷۶.۰۰۰
۲ سال۶۷.۲۰۰۸۴.۶۰۰۱۵۰.۰۰۰۲۵۸.۰۰۰۳۵۷.۶۰۰۵۰۴.۰۰۰
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید

هاست رایگان فرانسه

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
هاست فرانسهپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱۰۰ مگابایت۲۰۰ مگابایت۵۰۰ مگابایت۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه۱۱۱۱۱۱
تعداد سابدامنه۱۵۱۰نامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتاسنترOVHOVHOVHOVHOVHOVH
سیستم عامللینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکسلینوکس
پنل مدیریتcPanelcPanelcPanelcPanelcPanelcPanel
۶ ماه۲۸.۶۵۶۳۸.۷۳۶۵۳.۱۳۶۸۰.۴۹۶۱۰۶.۴۱۶۱۳۱.۰۴۰
۱ سال۵۶.۱۶۰۷۹.۰۵۶۱۰۴.۹۷۶۱۶۱.۱۳۶۲۱۲.۹۷۶۲۶۲.۰۸۰
۲ سال۱۰۰.۶۵۶۱۴۲.۴۱۶۱۸۴.۱۷۶۲۹۲.۱۷۶۳۸۱.۴۵۶۴۶۸.۰۰۰
۳ سال۱۳۵.۲۱۶۱۷۹.۸۵۶۲۳۰.۲۵۶۴۹۹.۵۳۶۵۲۵.۴۵۶۵۹۰.۲۵۶
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید

نمایندگی هاست رایگان ایران

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
نمایندگی هاست ایرانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تعداد وب سایت۵ عدد۱۰ عدد۳۰ عدد۵۰ عدد۸۰ عدد۱۰۰ عدد
ترافیک۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت۱ ترابایت۲ ترابایت۵ ترابایت
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد ساب دامنهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دامنه الیاسنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتابیسنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کنترل پنلPleskPleskPleskPleskPleskPlesk
دیتا سنترپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاینپارس آنلاین
۶ ماه۱۲۶.۰۰۰۱۴۵.۰۰۰۱۹۸.۰۰۰۲۹۷.۰۰۰۵۹۵.۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۱ سال۲۲۶.۰۰۰۲۶۱.۰۰۰۳۵۶.۰۰۰۵۳۵.۰۰۰۱.۱۹۰.۰۰۰۱.۷۸۲.۰۰۰
سفارشخریدخریدخریدخریدخریدخرید

نمایندگی هاست رایگان فرانسه

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
نمایندگی هاست فرانسهپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵
حافظه SSD۳ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تعداد دامنه۲۰۳۰۵۰۸۰۱۰۰
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
دیتا سنترOVHOVHOVHOVHOVH
ایمیل۶۰ عدد۱۵۰ عددنامحدودنامحدودنامحدود
ساب دامیننامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
پنل مدیریتcPanelcPanelcPanelcPanelcPanel
هزینه راه اندازیرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
۶ ماه۲۶۷.۶۹۶۳۶۵.۰۴۰۵۴۸.۳۴۰۸۵۱.۷۶۰۱.۲۷۱.۴۰۰
۱ سال۴۸۱.۸۵۳۶۵۷.۰۷۲۹۸۷.۰۱۲۱.۵۳۳.۱۶۸۲.۲۸۸.۵۲۰
سفارشخریدخریدخریدخریدخرید

نمایندگی هاست رایگان آلمان

۵٪ و ۷٪ و ۱۰٪ رایگان

+۲۰٪ تخفیف سرورهای آلمان و ایران - کد تخفیف winteroff
+۲۰٪ تخفیف تمدید سرویس های فرانسه - کد تخفیف franceoff
نمایندگی هاست آلمانپلن ۱پلن ۲پلن ۳پلن ۴پلن ۵پلن ۶
حافظه SSD۱ گیگابایت۲ گیگابایت۵ گیگابایت۱۰ گیگابایت۲۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت
تحویلآنیآنیآنیآنیآنیآنی
ترافیکنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
کشورآلمانآلمانآلمانآلمانآلمانآلمان
دیتاسنترOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمانOVH آلمان
ایمیلنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد وبسایت۵۱۰۳۰۵۰۸۰۱۰۰
تعداد ساب دامیننامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
تعداد دامنه Aliasنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
سیستم عاملWindowsWindowsWindowsWindowsWindowsWindows
پنل مدیریتPleskPleskPleskPleskPleskPlesk
۶ ماه۱۱۳.۷۶۰۲۰۰.۱۶۰۳۷۲.۹۶۰۵۳۱.۳۶۰۷۹۰.۵۶۰۱.۲۹۴.۵۶۰
۱ سال۲۰۴.۷۶۸۳۶۰.۲۸۸۶۷۱.۳۲۸۹۵۶.۴۴۸۱.۴۲۳.۰۰۸۲.۳۳۰.۲۰۸
خریدناموجودناموجودناموجودناموجودناموجودناموجود

به گفتگو بپیوندید

جشنواره زمستانه ‍ابریشو

تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۷ فرصت دارید از ۲۰٪ تخفیف روی سروریس های آلمان و ایران بهره مند شوید.

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید این فرصت را از دست ندهید

ثبت نام

این تخفیف برای سرویس های نمایندگی هاست، هاست و سرور مجازی ایران و آلمان می باشد.

جهت استفاده از تخفیف، در هنگام خرید از کد زیر استفاده کنید.

کد تخفیف : WINTEROFF

 

 

جشنواره زمستانه - ۲۰٪ تخفیف سرویس های ایران و آلمان، سرور مجازی ، هاست و نمایندگی هاست - کد تخفیف winteroffثبت نام