Skip links

خدمات هاست ابریشو

سرور مجازی ایران پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6 پلن 7
دیتا سنتر پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین
فضا 15 G - SSD 25 G - SSD 40 G - SSD 60 G - SSD 80 G - SSD 100 G - SSD 150 G - SSD
ترافیک ۱۰۰ GB ماهیانه ۲۰۰ GB ماهیانه ۳۰۰ GB ماهیانه ۵۰۰ GB ماهیانه نامحدود نامحدود نامحدود
رم DDR4 512 MB 512 MB 1024 MB 2048 MB 2048 MB 3072 MB 4096 MB
CPU ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴
پورت شبکه Gb ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
IP اختصاصی ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
سیستم عامل ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس
دسترسی کنترل پنل دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
۱ ماه 27600 46800 78000 91200 154800 190800 274800
۳ ماه 78000 133200 223200 265200 440400 543600 782400
۱ سال 282000 476400 902400 1088400 1579200 1982400 2815200
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید خرید


سرور مجازی فرانسه پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6
دیتا سنتر OVH فرانسه OVH فرانسه OVH فرانسه OVH فرانسه OVH فرانسه OVH فرانسه
حافظه SSD 10 GB 15 GB 25 GB 35 GB 50 GB 80 GB
ترافیک ۱ ترابایت ۱ ترابایت ۱ ترابایت ۱ ترابایت ۲ ترابایت نامحدود
رم DDR4 512M 1 GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB
CPU ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۲ عدد ۳ عدد ۴ عدد
آدرس IP اختصاصی ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
پورت شبکه Gb ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
سیستم عامل ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
۱ ماه 37080 43080 55080 89880 128280 165480
۳ ماه 101880 117480 146280 244680 344280 446280
۶ ماه 187200 218400 273480 452400 639600 826800
۱ سال 374400 436800 546000 904800 1279200 1653600
سفارش ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود

سرور مجازی آمریکا پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
دیتا سنتر ColoCrossing ColoCrossing ColoCrossing ColoCrossing ColoCrossing ColoCrossing
حافظه SSD ۲۰GB ۴۰GB ۸۰GB ۱۲۰GB ۱۶۰GB ۲۰۰GB
ترافیک ماهیانه ۵۰۰GB ۱TB ۲TB ۴TB ۶TB ۸TB
رم DDR4 ۵۱۲MB ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۶GB
پردازنده ۱x2Ghz ۱x2Ghz ۲x2Ghz ۲x2Ghz ۴x2Ghz ۴x2Ghz
پورت شبکه ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
دسترسی کامل مدیریت بلی بلی بلی بلی بلی بلی
سیستم عامل ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس ویندوز / لینوکس
آدرس IP اختصاصی ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
۱ ماه 46800 70800 106800 190800 358800 658800
۳ ماه 130800 190800 298800 538800 1030800 1942800
۶ ماه 262800 346800 550800 1042800 2038800 3838800
۱ سال 478800 646800 1066800 2038800 3982800 7558800
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید


سرور مجازی میکروتیک پلن ۱ فرانسه پلن ۲ فرانسه پلن ۱ آمریکا پلن ۲ آمریکا
حافظه SSD ۶۰۰ مگابایت ۶۰۰ مگابایت ۶۰۰ مگابایت ۶۰۰ مگابایت
ترافیک ۱ ترابایت ۱ ترابایت ۲ ترابایت ۲ ترابایت
رم DDR4 ۵۱۲ مگابایت ۱ گیگابایت ۵۱۲ مگابایت ۱ گیگابایت
دیتا سنتر OVH فرانسه OVH فرانسه ColoCrossing آمریکا ColoCrossing آمریکا
CPU ۱ هسته ۲ گیگاهرتز ۱ هسته ۲ گیگاهرتز ۱ هسته ۲ گیگاهرتز ۱ هسته ۲ گیگاهرتز
IP اختصاصی ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
لایسنس کرک کرک کرک کرک
پورت شبکه Gb ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد ۱ عدد
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان
۱ ماه 24000 30000 27600 36000
۳ ماه 64800 79200 76800 85200
۶ ماه 115200 151200 142500 166800
۱ سال 201600 273600 286800 356000
سفارش ناموجود ناموجود خرید خرید

 


هاست فرانسه پلن ۱ پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن ۶
حافظه SSD 100 مگابایت 200 مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
تعداد سابدامنه ۱ ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه Alias نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتاسنتر OVH OVH OVH OVH OVH OVH
سیستم عامل لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس
پنل مدیریت cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel
۶ ماه 23880 32280 44280 67080 88680 109200
۱ سال 46800 65880 87480 134280 177480 218400
۲ سال 83880 118680 153480 243480 317880 390000
۳ سال 112680 149880 191880 416280 437880 491880
سفارش ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود
هاست ایران پلن ۱ پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن ۶
حافظه SSD 100 مگابایت 200 مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت
ترافیک ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت
تعداد دامنه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
تعداد سابدامنه ۱ ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه Alias نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین پارس آنلاین
سیستم عامل لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس لینوکس
پنل مدیریت Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk Plesk
۶ ماه 23880 32280 44280 67080 88680 109200
۱ سال 46800 65880 87480 134280 177480 218400
۲ سال 83880 118680 153480 243480 317880 390000
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید
هاست آمریکا پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶
حافظه SSD ۱۰۰ مگابابت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۵ گیگابایت
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
تعداد ساب دامنه ۱ ۵ ۱۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دامنه Alias نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتا بیس ۵ ۱۰ ۲۰ نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل ۱۰ ۲۰ ۵۰ نامحدود نامحدود نامحدود
۶ ماه 22680 26400 32280 44280 67080 109200
1 سال 40800 46800 65880 87480 134280 219480
2 سال 74400 85200 118680 153480 243480 390000
۳ سال 109080 123840 149904 191880 322704 491904
سفارش خرید خرید خرید خرید خرید خرید

ویژگی های ابریشو

ویژگی های زیر در ابریشو ما را قدرتمند در ارایه خدمات متمایز میسازد

99.99% بالا بودن

در دسترس بودن همیشگی سرور یکی از دغدغه های ما جهت رضایت کاربران می باشد

پشتیبانی حرفه ای

ما در ابریشو پشتیبانی وظیفه اصلی خودمون میدونیم واسه همین همیشه انلانیم

امنیت بالا

در شبکه و دیتاسنتر ما امنیت حرف اول میزنه به عنوان مثال از DDOS پیشگیری میکنیم

دیتاسنتر برج میلاد

برج میلاد یکی از دیتاسنترهای قوی و بروز در ایران می باشد که با توجه به موقعیت مکانی آن ، بهترین محل برای نگهداری سرورها از لحاظ رطوبتی و دما می باشد . اگر جزء آن دسته از افراد هستید که می خواهید سرور با امنیت بالا و مطمئن داشته باشید به شما سرورهای ایران مستقر در دیتاسنتر برج میلاد را پیشنهاد میکنیم

milad-tower
re

اعطای نمایندگی

می توانید با دریافت نمایندگی های ما از مزایای بسیار زیادی بهره مند شوید و با فروش بالا از امتیازات یک نماینده ممتاز بهره مند شوید . ما سعی کرده ایم در پلن های نمایندگی بهترین سود دهی را برای شما در نظر بگیریم و هر آنچه که شما بخواهید را فراهم نمائیم . ما برای نماینده خود بهترین خدمات و پشتیبانی را در نظر گرفته ایم . پس هر کجا هستید هم اکنون شروع کنید

سیستم همکاری در فروش

اگر یک وب سایت با بازدید قابل ملاحظه ای دارید، می توانید بنرهای ابریشو را در آن قرار دهید و با هر کلیکی که منجر به خرید میشود در آن خرید سهیم باشید . جدول کمسیون فروش به زودی قرار داده میشود . در هر زمان که بخواهید میتوانید ارسال درخواست تسویه حساب نمایید تا بخش مالی ابریشو با شما در سریع ترین زمان ممکن تسویه نمایند. منتظر خبرهای خوب باشید

refer2

با سلام

با توجه به تغییر پنل مدیریت، اکانت های قبلی شما در پنل جدید موجود نمی باشد، لذا می بایست در پنل جدید مجددا ثبت نام کنید و سرویسی که قصد تمدید آن را دارید، در پنل جدید خریداری نمایید. ایمیلی که با آن در پنل جدید ثبت نام میکنید باید با ایمیل ثبت نامی در پنل قدیمی یکسان باشد. در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید با پشتیبانی از طریق تیکت در تماس باشد.

لازم به ذکر است برای مدیریت اکانت قبلی خود می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.

my.abrisho.com

با تشکر